Platsansökan

Här kan du söka plats för ditt/dina barn. Fyll i alla uppgifter så noga du kan. Om du anger en epostadress kommer du att få en automatisk bekräftelse på att ansökan är mottagen. Kontrollera noga att du fyllt i korrekt epostadress.

Riktlinjer för kö och placering

  • Vi tillämpar anmälningsdatum som köplats
  • Vi tillämpar syskonförtur och vid behov kan urval ur kön göras vid överrepresentation av olika åldersgrupper. 

8 kap 8 § skollag

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

OBS! Vi har endast inskolning vecka 18 i maj och vecka 35 augusti. 

Information om behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda er en plats i vår kö och på vår förskola så behöver vi vårdnadshavarnas kontaktuppgifter, önskat placeringsdatum, barnets namn och födelsedata. Om ni önskar bli borttagna ur kön mejlar ni till c.saaf@lysmasken.info så raderar vi era uppgifter. Ni kan använda fritextrutan om ni har en allmän fråga/information men känsliga uppgifter som t.ex. allergier kan ni informera om när vi har personlig kontakt. 

Vårdnadshavare 1
Förnamn
Efternamn
Adress
Portnr och ort
Telefon hem
Telefon arbete
Mobiltelefon
Epostadress
Barn
Antal barn
Barn 1 Förnamn
Barn 1 Efternamn
Barn 1 Födelsedatum
Barn 2 Förnamn
Barn 2 Efternamn
Barn 2 Födelsedatum
Vårdnadshavare 2
Förnamn
Efternamn
Adress
Portnr och ort
Telefon hem
Telefon arbete
Mobiltelefon
Epostadress
 
   
Barn 3 Förnamn
Barn 3 Efternamn
Barn 3 Födelsedatum
Övriga uppgifter
Önskad vistelsetid
Önskat placeringsdatum
Meddelande