Barnverksamhetens grupper

 

Skogsknopparnas mål är att upptäcka naturen med sina sinnen, lukta, känna, se och höra. Med Skogsknopparna är vi väldigt försiktiga när det gäller att smaka på naturen.
Skogsknopparna ska känna igen knopplatsen. De ska även känna igen sin ryggsäck och klara av att sätta sig på sittskyddet. Skogsknopparna bär sin ryggsäck själv och i den har de sin matsäck.
På väg till knopplatsen samlar Skogsknopparna på det skogsmaterial de hittar längs vägen.
Skogsknopparna klarar av att vara i en grupp och känner trygghet i den. De ska också upptäcka glädjen av att vara med andra knoppar, sjunga och leka tillsammans. De ska lära sig knoppsången och så klart ha roligt tillsammans.

Skogsknyttarnas mål är att få upptäcka och uppleva naturen med sina sinnen. Känna, lukta, höra och se. Även hos skogsknyttarna är vi försiktiga med att smaka på naturen, vi nöjer oss med att smaka på matsäcken.
Skogsknyttarna har stoppställen i skogen, som de alltid stannar vid och de ska känna igen knytteplatsen och vägen dit med hjälp av stoppställena. Skogsknyttarna bär sin ryggsäck själv, de packar upp och packar ner sin matsäck och tar hand om sin utrustning själv, om det behövs med hjälp av en vuxen.
Skogskyttarna leker tillsammans och de använder skogens material och dramatiserar sagor och har roligt ute i skogen. De använder lupp och tittar på insekter. De kan knyttesången och de lär sig att vara rädd om naturen. Skogsknyttarna börjar upptäcka naturens mångfald och lär sig att skilja på begrepp som till exempel barrträd och lövträd.

Skogsmullebarnen upptäcker och upplever naturen med alla sina sinnen, känna, lukta, smaka, höra och se. Skogsmullebarnen lär sig att se tecken och att känna trygghet i naturen.
Skogsmullebarnen får laga mat på stormkök. De sköter om sin ryggsäck och de ska veta hur man ska vara klädd i naturen. De ska få vara med om att bygga koja och att använda lupp. De får också lära sig att hantera kniv. Mullebarnen använder skogens material till lekar och har roligt tillsammans.
Skogsmullebarnen ska kunna mullesången, de ska få träffa skogsmulle flera gånger och de ska känna igen Mulles kompisar Laxe, Nova och Fjällfina. Skogsmullebarnen lär sig om allemansrätten och de lär sig om årstidsväxlingar, de lär sig att se samspelet i naturen och naturens mångfald.

Här kan du läsa om alla I Ur och Skurs figurer och loggotyper!

* I Ur och Skurs logotyper och figurer.pdf